fredag 11.10 2019

Ivar trenger folk til Helgelandsbufféen, og mener dugnadsånden er svekket

Debatt

LO svarer Høyre og ordføreren

Tanker i tiden

– Smak på ordet. Selv i Oslo tror jeg de fleste syns sentralisering er et ord med negativ vekt

Simon Aldra skriver om sentralisering i ukens Tanker i tiden.

- Regjeringens politikk ryster grunnvollene til Brønnøysundregistrene

Det mener Aps stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Bodø.

Debatt

– Etter vår mening er dette ikke rasering av BR

Debatt

Næringsministeren feilinformerer!

torsdag 10.10 2019

Mental helse viktig uansett om man er frisk eller syk

Nyåpnet Zavanna har funnet sin plass på Havnesenteret

Debatt

Oppklaring om registrene

Brønnøysundregistrene har et viktig samfunnsoppdrag. De bidrar til økt verdiskaping gjennom å forvalte data for næringslivet, frivillig sektor, innbyggerne og det offentlige.

Åsmunds arbeidsplass ble uten varsel kuttet i statsbudsjettet

Kemnerkontoret i Brønnøy skal legges ned. Kemneren mener regjeringen tar en stor risiko.

LO vil snu ryggen til næringsministeren når han kommer til Brønnøysundregistrene

Torghatten-selskap døpte fem nye ferjer mens de var i drift

Torghatten Nords nye ferjer på E39-samband på Vestlandet var i rute mens de ble døpt.

onsdag 09.10 2019

Dylan (21) søkte stillingen som registerdirektør: – Ville takket nei uansett

Debatt

Regjeringen raserer Brønnøysundregistrene – 50 til 60 ansatte må gå!

Debatt

Tørrissen om tingrettnedleggelser: - En rasering av domstols-Norge

Helgeland Kraft-direktør går over i ny jobb

Debatt

Brukerutvalgets forventning til prosessen med Helgelandssykehuset 2025

tirsdag 08.10 2019

Snart skal det nye kontoret til lensmannen reises her