Tirsdag fikk gjengen besøk av kronprins Haakon, som fikk følge arbeidet i sjøen fra Fiskeridirektoratets fartøy Rind. En stor gruppe frivillige dykkere var i aksjon i sjøen.

I dag er det mer enn 30 kråkeboller per kvadratmeter. Målet er å fjerne så mange at det bare toppen et par igjen per kvadratmeter. Da regner man med at tareskogene kommer tilbake igjen neste vekstsesong, ifølge nettstedet til Tarevoktere.

– Vi høster inn de større kråkebollene og nyttiggjør dem på gode, alternative måter, for eksempel til kulinarisk kråkebolleoppdrett, og fjerner de mindre kråkebollene med mål om å bringe kråkebollebestanden ned til under to dyr per kvadratmeter, heter det videre hos den frivillige organisasjonen. Den er en del av et større, verdensomspennende nettverk.

Kronprins Haakon møtte også elever ved Kongsbakken videregående skole, og en tredje del av programmet foregikk på Framsenteret, som er et nordområdesenter for klima- og miljøforskning.