«Tiden fra fartøyet begynte å ta inn vann til det sank var i underkant av ett minutt», skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Ulykken skjedde 30. mai i fjor i forbindelse med transport av åtte passasjerer fra kystvaktfartøyet KV Bjørnøya.

Både passasjerene og båtføreren måtte evakuere båten ved å hoppe i sjøen. De overlevde forliset, men var kraftig nedkjølt etter å ha vært i vannet i over 45 minutter.

Kritiske minutter

Båtføreren rakk å sende nødanrop før evakueringen, men den inneholdt ikke koordinatene deres. De klarte imidlertid å ringe nødetatene fra sjøen etter tolv minutter. Havarikommisjonen mener det er denne telefonsamtalen som var avgjørende for at alle ble reddet i tide.

At det benyttes to systemer for redning på sjøen, maritim VHF og Nødnett, er derimot uheldig, mener Havarikommisjonen, som sier dette i verste fall kunne ha endt med at flere av personene i sjøen omkom som følge av tiden det tok å finne dem.

Hull i skroget

«Det er avgjørende for fremtidige søk- og redningsoppdrag at systemene videreutvikles, og at man ikke baserer seg kun på muntlig overføring av kritisk informasjon», konkluderer de.

Telenor Kystradio, som kommuniserer med alle ressursene til sjøs, har ikke tilgang på Nødnett i dag.

Det har i etterkant også blitt observert et større hull i bunnen av skrogets styrbord side. Dette stammer imidlertid trolig fra en gammel skade som var forsøkt reparert.

– Det er lite trolig at skaden oppsto som følge av at de traff noe i sjøen, konkluderes det i rapporten.