– Vi er meget godt fornøyde med at vi har kommet til enighet med Schibsted om denne transaksjonen. Dette løfter vår opprinnelige investering på 5 millioner kroner i Finn til et nytt nivå, der våre Finn-aksjer byttes mot aksjer i Schibsted ASA til en total transaksjonsverdi på 2,5 milliarder kroner, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Aksjeposten utgjør 9,99 prosent i Finn.no AS. Transaksjonen gjennomføres ved at Polaris Media tegner seg for B-aksjer i Schibsted for 2,5 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon.

– Vi er fornøyd med å ha blitt enige med Polaris, noe som sikrer et fullt eierskap med og kontroll over Finn. Dette er enda et skritt mot en forenkling av Schibsteds struktur og åpner opp Schibsteds fulle potensial etter at vi i desember i fjor kunngjorde at vi selger nyhetsmedievirksomheten til Stiftelsen Tinius, sier avtroppende konsernsjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Tegningskursen for aksjene skal baseres på gjennomsnittet av daglig volumvektet kurs for Schibsteds B-aksje i perioden fra og med 19. april til og med 3. mai 2024. Polaris Media blir dermed Schibsteds fjerde største aksjonær når man legger kursen hittil i beregningsperioden til grunn.

Aksjene i Finn eies i dag av Polaris Medias heleide datterselskaper Adresseavisen AS (9,96 prosent) og Polaris Media Nord-Norge AS (0,03 prosent).