Resultatet for årets første tre måneder er påvirket av krevende værforhold, men Gjensidige-sjef Geir Holmgren roser de ansatte for å ha stått på i et tøft kvartal.

– Jeg er imponert over organisasjonens evne til å håndtere nok et kvartal med et uvanlig høyt antall skademeldinger. Vi har tatt godt vare på kundene våre når det gjelder som mest, og behandlet skademeldinger godt og effektivt, sier Holmgren.

Inntektene fra forsikring økte med 11 prosent, til 9,5 milliarder kroner, samtidig som resultatet for det samme forretningsområdet falt med 36,8 prosent til 704 millioner kroner, sammenlignet med første kvartal 2023. Skadeprosenten økte med 5,6 prosentpoeng.

– Utsiktene for Gjensidiges forsikringsresultat for resten av året er fortsatt gode, sier Holmgren.