Styret ber om snarlig avklaring om sykehusstruktur