Helgelandssykehuset foreslår å kutte 60 årsverk for å spare 68 millioner