Helgeland Kraft-eierne vedtok utbytte som foreslått