Det diskuteres hvor næringsvennlig, eventuelt -fiendtlig Brønnøy kommune er. Den debatten har ulmet helt siden Brynjar Forbergskog kalte kommunen «næringsfiendtlig så det holder» da politikerne sa nei til AkvaFutures søknad om oppdrett ved Hjartøya.

I dag driver selskapet miljøvennlig oppdrett i Vevelstad og Brønnøy, men stanger hodet i taket når det gjelder konsesjoner. De fordeles nasjonalt. Dette gjelder også anlegget på Toft, som har anke inne hos Mattilsynet. Man må derfor skille mellom fylkets og statens «papirmølle» når det gjelder oppdrett – som utvilsomt maler for sent – og avgjørelser som tas lokalt.

Det klages også over at det er få byggeoppdrag i Brønnøy, og det hadde utvilsomt vært bra for aktiviteten. Samtidig er det nok slik at det bygges generelt mindre i hele landet for tiden. I Brønnøy har havnebygget og DMS-bygget gitt mye aktivitet de siste årene. Slik vil det ikke alltid være. I rolige perioder må man ta vedlikeholdsoppdrag, eller oppdrag utenfor kommunen, slik velfjordbedriften Bjørgan Fjellsprengning forteller at de har gjort. Gjennom oppdrag ulike steder på Helgeland og arbeid seint og tidlig har de oppnådd en eventyrlig vekst.

For det er ikke bare elendighet i Brønnøy, en kommune som i likhet med store deler av Nordland har rekordlav ledighet. Nyetablerte Harald Nilsen har et helgelandsperspektiv og skal være med på hotellbygging på Træna, Akvafuture produserer miljølaks og leverandørbedrifter som Akvapartner, Norrde og Havida er navn som gir gjenklang i oppdrettsbransjen. Felles for dem er satsing på kompetanse og at de bygger stein på stein.

Mange venter på storutbygging på Toft. Den kan fortsatt komme, men den må få tillatelse fra Mattilsynet og det trengs fortsatt mye kapital. Også der ligger de store avgjørelsene utenfor Sør-Helgeland.

Når det spørres hva Brønnøy kommune og befolkningen har gjort for planene for Toft, så er det greit å minne om følgende: Brønnøy kommune vedtok en arealplan skreddersydd for planene på Toft. Kommunen har også aktivt deltatt for å sikre utbyggerne arealer til prosjektet og har vedtatt å utløse opsjoner med grunneierne på Toft for til sammen 20 millioner kroner.

Befolkningen i Brønnøy har diskutert prosjektet, og det har vært leserbrev både for og mot. Mange lokale kjøpte aksjer i folkefinansieringen som Torghatten Aqua jublet over da det ble fulltegnet. Dette er fakta man må ha med seg dersom man skal tegne et bilde av hvordan dette prosjektet er tatt imot og drevet fram lokalt.