Jeg tillater meg å skrive noen ord om det å drive næring i Brønnøy. Det er jo helt og holdent opp til hver enkelt å tolke dette dit de vil. Noen vil kanskje tenke «mye vil ha mer og han tykji vil ha fler» andre vil nok tenke at dette er god gammeldags sutter.

Jeg får la det gå og håpe at noen ser verdien og poenget i det jeg nå prøver å formidle. Basert på dialog og erfaringsutveksling med mange andre næringsdrivende i kommunen, føler jeg at jeg snakker for mange av de også.

Både jeg og min bedrift har vært godt eksponert i media, frivillig og ufrivillig, både på godt og ondt, men heldigvis aller mest av den positive sorten. Derfor kjenner nok mange av dere til veien vi har gått opp og hvor vi står i dag.

Jeg er så heldig å få drive en bedrift som nå har over 40 ansatte, solid økonomi og omsetter for godt over 60 millioner i året. Dette er på ingen måte en enkel vei å tråkke opp, men med pågangsmot, dyktige kompetente ansatte og ei skikkelig god plassering fremst i skoene, så går det høvelig stødig fremover.

Mesteparten av omsetningen vår kommer fra andre kommuner på Helgeland, alle andre kommuner en min egen hjemkommune.

Jeg har i flere år nå sagt at vi har blitt for store til å klare å sysselsette oss bare her på Sør-Helgeland og målet har vært videre vekst på Helgeland og i Nordland. MEN, med utgangspunkt i VÅR kommune. Dette har vi også klart.

Men, jeg skulle så gjerne ønske at det foregikk litt mer her i Brønnøy.

Det er ingen anbud ute og har heller ikke vært det helt stort til anbud ute. (Med visse små unntak, blant annet fra eiendomsavdelingen i kommunen)

Ingen renovering av vann og avløp, ingen gang og sykkelveier, ingen nye veibiter, ingen nye parkeringsplasser...Ikke engang rykter om kommende anbud eller prosjekter har vi sett snurten til.

Jeg får ofte spørsmålet: «Ja, hvordan går det, travelt med mye å gjøre?»

Mitt svar i flere år nå er, «ja forsåvidt, men det er lite her hjemme Brønnøy.»

Så kan man spørre: Er det det offentliges oppgave å holde meg, mine ansatte og våre konkurrenter i drift?

Er det deres «problem» at vi forsøker å bidra med det daglige brød til våre medarbeidere og deres familier?

Skal jeg bare henvende meg dit hver gang hestene bites og krybba er peise tom?

Nei, men som næringsdrivende er det fint å få ett inntrykk av at de folkevalgte setter seg inn i og faktisk forstår hvordan vi i privat næringsliv har det.

Hva er våre utfordringer!

Hva kan dere gjøre for å dra lasset sammen med oss! Hvordan kan dere legge til rette!

Hvilke konsekvenser får deres avgjørelser for oss!

Hva vil det si for lokale bedrifter når mer eller mindre kjøreklare prosjekter legges på is eller sables ned!

Næringslivet i Brønnøy har ikke blitt hørt og sett på mange mange år. Det er stor stas og bedriftsbesøk med media tilstede de siste ukene før valg. Da blir vi sett, hørt og forstått både opp, ned, på skrått og helt i vater. Så kommer 3 år og 10 måneder med den største stillhet....

Jeg vil dra fram tømmerkaia på Gårdsøya som et godt eksempel. Her kan det tyde på liten støtte til havna, med unntak av de få som forstår seg på næring i utvalg og styre. Hva vil det si for lokalt næringsliv?

Jeg kan i hvert fall uttale meg om at byggeperioden er svært kjærkommen i en tid hvor det er stille og ikke minst har vært stille.

Dette er et prosjekt som etter all sannsynlighet kan eller nå tydeligvis kunne gått til lokale bedrifter. Bedrifter som sysselsetter mannskap, bygger erfaring og sikrer inntekter.

Bedrifter som trygger sine ansatte og deres familier.

Men hva betyr vel det, når pengene gjør seg bedre i fond. lokale bedrifter kan jo bare permittere.

Jeg har i alle år hatt en sterk trang til å bygge opp kompetanse, etablere trygge arbeidsplasser, skape relasjoner og vise at alt dette er mulig, selv om vi kommer fra lille Brønnøysund. Jeg har hatt klokkertro og drivkraft hele veien. Men slik det nå har blitt og med det innblikket vi nå får for fremtiden, så er jeg i ferd med å miste all glød og motivasjon.

Jeg kan ikke kalle meg ung lenger, men jeg bør i utgangspunktet allikevel ha mange år foran meg som næringsutøver.

Jeg tenker dette er et soleklart sterkt signal til det politiske når jeg, med flere i næringslivet føler det slik. Som jeg skrev i et leserinnlegg for noen år siden: kom arbeidslyst her skal du motstand finne

Vidar Bendiksen