Fire partier gikk imot kommunedirektøren i tømmerkaisaken