LHL Nordland er kritisk til Helse Nords prioriteringer.

Det er økonomisk utfordrende tider – ikke minst i helsesektoren. Store økonomiske overskridelser på utbygginger og nybygg, samt enorme budsjettsmell på sykehusdriften. Dette medfører bruk av sterk medisin for å rette opp tidligere års tabber og feilvurderinger.

LHL Nordland opplever at tilbudet til pasienter og brukere som har rehabiliteringsbehov reduseres – og i enkelte tilfeller bortfaller. Dette er kanskje, sett fra styrerommet i Helse Nord, den enkleste løsningen. Beslutningene rammer den gruppen som hyler lavest, hvis den i det hele tatt gir lyd fra seg.

Hvis man greier å løfte seg ut av styrerommet, og se på dette i et større samfunnsperspektiv, vil det være åpenbart at denne besparelsen er; som å pisse i buksa. Det føles bra en kort stund, før effekten av feilvurderingen blir merkbar.

Rehabilitering er sannsynligvis den mest fornuftige bruk av offentlige midler. Den gjør at mennesker i større grad kan være selvhjulpen og fortsette sine liv i egne hjem. Alternativet er at økt antall personer må behandles og pleies av offentlige institusjoner. Det kan være nettopp denne delingen som Helse Nord ønsker å profittere på – få pasientene ut fra statlig budsjett og over på de mange kommunale budsjetter.

Nordland er et langstrakt fylke, hvor det tidligere har vært rehabiliterings tilbud på en rekke steder. Dette har gjort det mulig for befolkningen i Nordland å benytte rehabiliteringstilbud som er i overkommelig avstand fra eget bosted. En rekke av de personene som har rehabiliteringsbehov kan ikke forflytte seg like lettvint som alle andre. Det er derfor viktig at det finnes et variert og geografisk tilpasset tilbud til pasientgruppen.

Det er viktig for befolkningen at vi beholder den kompetansen og ekspertisen som vi har opparbeidet oss innen rehabilitering, og ikke bruker disse institusjonene som salderingsposter på Helse Nords budsjetter.

Helse Nord må arbeide for å øke tilbudet til pasientene og tilrettelegge for at disse institusjonene får tilstrekkelig med tildelinger, både av pasienter og penger slik at tilbudet til Nordlands befolkning opprettholdes.

Hedda Vikan Seljeseth, LHL Nordland