Stortings­besøk på reha­bili­teringen: - Helse Nord må få tydelig beskjed