Kommune­styre­poli­tikere bekymret for reha­bili­teringen

foto