Helse Nord avlyser anbuds­konkur­ransen på reha­bili­terings­tjenester

foto