Kaller inn til ekstra­ordi­nært formann­skaps­møte - vil lukke dørene

foto