Reha­bili­tering: Helse Nord vil tillate priser som varierer etter volum