Høyre tar opp Helge­land Reha­bili­tering på fylkes­tinget