Avisa skriver at over 10.000 selskaper med minst tre styremedlemmer omfattes av forslaget. Mer enn sju av ti av dem når ikke det nye kravet om minst 40 prosent andel av hvert kjønn i styrene.

For å nå regjeringens mål, må det kvoteres inn kvinner til omtrent 11.000 styreplasser hvis ikke antallet styremedlemmer endres, viser DNs oversikt.

– Jeg tenker at dette er detaljregulering. Men for oss vil det ikke være noe problem å få inn kvinner i styret. Vi har masse flinke kandidater internt, sier partner Ove Skaug Halsos i Oslo Economics.

Han advarer imidlertid mot at det blir utfordrende å sette sammen et styre hvis det kommer for mange krav.