– Ikke aktuelt å flytte ambu­lansebåt uten kompen­serende tiltak for oss