Driftsutvalg I og II blir borte, men funksjonene skal ivaretas av to nye utvalg