Nå skal Helgeland Rehabiliterings fremtid opp til behandling