Møtet sendes på direkte. Direktesendingen produseres av Brønnøy kommune.

Orienteringer

  • Heltidskultur v/ KS – Geir Johan Hansen

  • Barnevernsreformen v/ Leder Hilde Rakvåg

Saksliste

PS 92/21 Interkommunalt samarbeid om familieterapeut og kommunepsykolog

PS 93/21 Foreldrebetaling og matpenger i Brønnøy barnehage for 2022

PS 94/21 Bosetting av flyktninger 2022

PS 95/21 Brønnøysund skole-/samfunnshus - som framtidig kulturhus

PS 96/21 Helgeland rehabilitering-videre deltakelse i utviklingsprosjekt og tjenestekjøp for 2022

PS 97/21 Renovasjonsgebyr 2022 og prinsippvedtak for overtakelse av slaminnsamling

PS 98/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

PS 99/21 Brønnøy Havn - Budsjettregulering 2021

PS 100/21 Brønnøy Havn - Prisliste 2022

PS 101/21 Brønnøy Havn - Virksomhets- og økonomiplan 2022-2025

PS 102/21 Budsjettregulering 2 - 2021

PS 103/21 Hovedoversikter - Budsjett 2021

PS 104/21 Kommuneplanens arealdel 2019-2030. Godkjenning av revidert plankart etter planvedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 25.06.2021.

PS 105/21 Osmoen friområde - framtidig bruk og eiendomsforhold

PS 106/21 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Brønnøy kommune i perioden 2021-2024

PS 107/21 Spillemidler 2022 - prioritering

PS 108/21 Søknad om støtte og delfinansiering til innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV 17 BRSVevelstad-SSJ

PS 109/21 Søknad om fritak fra politiske verv - Margunn Ebbesen

PS 110/21 Videre fritak fra politiske verv - Tonje Horn

PS 111/21 Møteplan 2022

PS 112/21 Ansettelse - kommunedirektør

PS 113/21 Ervervelse eiendom ***** ***** ***** ***** ***** X (Saken ble lukket i formannskapet)