Kommunepsykolog-stilling blir til familieterapeut-stilling

Kåre Johan Råbakk er saksbehandler for saken. Foto: Simon Aldra