Tross trange tider i 2022 kan det bli verre i 2023

Oppvekstsektoren er moden for nok en strukturdebatt, mener kommunedirektøren. Den skal man ta i budsjettarbeidet frem mot 2023. Her representert ved tidligere kutt-truede Toftsundet barnehage - ingen enheter er nevnt særskilt i kommunedirektørens saksfremlegg. Foto: Simon Aldra