Vil si nei til salg av gammelt hus i sentrum og utvikle friområde

Kommunedirektøren ønsker å se på mulighetene for utvikling av dette området nord i Frøkenosen. Foto: Sandra Theting Aarstrand