Direktøren vil bygge nybygg på Tautra, vil gi flere plasser

Kommunedirektøren i Brønnøy foreslår en utbygging på Tautra, som vil gi et nytt bygg i tillegg til eksisterende bygningsmasse. Dette vil han sette av 20 millioner til på investeringsbudsjettet over to år, men det vil også kreve ekstern finansiering fra Husbanken. Foto: Simon Aldra