Den siste tiden er det flere som tar et standpunkt for modell 4.0. Vi ønsker med dette å gi vår fulle støtte til innleggene fra Bjørn Arve Bønå, Fagforbundet v/ Randi Bugten, «Velg modell 4.0 v/ innbyggere og foreldre i Brønnøy kommune» og innlegget fra ledelsen ved BBU og Salhus skole.

Gi oss forutsigbarhet i den jobben vi har fremfor oss - for å gi alle elever i Brønnøysund en best mulig opplæring med de midler vi har til rådighet.

Ansatte ved BBU og Salhus skole

Laila Hallvig

Laila Storheil

Steffen Strøm

Vemund Rye

Aud Solheim

Ann-Helen Moen

Bjørnhild H. Kristiansen

Camilla Myrland

May-Lis Mehren

Wenche Bjørnli

Heidi Iversen

Helene Trælnes

Mildon Stefansen

Sonja Bendiksen Flatmo

Sindre Johansen

Maya Valan Haugen

Johan Tøgersen

Renate Knudsen

Espen Ahola

Ingvild Reinfjord

Roar Dalheim

Chris Tommy Johansen

Steffen-Andre Bakke Olsen

Kirsti Nilsen

Gøril Moe

Bente Ebbesen

Susan Madeleine Kalseth

Øyvind Rodal

Therese Hanssen Bratås

Marit Dalberg Lindholm

Anne Margrethe Lund

Beate Tjernsmo

Dina Røtvoll Hurum

Anita Rasmussen

Rita Fjelldal

Fredrik Endresen

Line Halsen Rye

Anne-Lise Skånseng

Ranja Janita

Ann Mari Myrvoll

Henning Strømsnes

Eli Søregge

Trine Lise Vollen

Mariell Boldermo Danielsen

Merethe Blomstervik

Pernille Bentås

Christina Brekk

Annlaug Ebbesen

Kari Frøshaug

Henriette Sandvær

Lars Solbakk

Hilde Sund

Anette Flatmo

Maren Lovise Erichsen

Susanne Julie Iversen

Tone Hjelmseth

Kjellaug Walstrand

Solveig Lomsdal

Arnhild Jensen

Berit Pedersen

Line Olaussen

Henriette Nordbakken

Christoffer Nilsen

Arne Danielsen

Thomas Pedersen

Elisa-Iren Aasen

Aina Bråten

Kristina-Elise Stener

Ingvild Overvik

Ronny Hansen

Camilla Hallaraune

Marit Granmo

Ida Marie Køste Solbakk

Merk: Listen av underskriverne er endret kl. 19.42 onsdag 21. februar. Gro Nielsen er etter eget ønske fjernet fra listen. Red.