Vi har registrert at flertallet i formannskapet stemte for en utsettelse av strukturendringen i Brønnøyskolen. Planen er nå at modell 1.5 skal innføres, men da tidligst skoleåret 2025–26. Dette innebærer at elevene på Salhus og BBU blandes til en sammenslått barneskole og en sammenslått ungdomsskole. Nordhus og Hilstad skole består. Formannskapet snakket om viktigheten av at barna våre må få et bra tilbud. Som skoleledere på Salhus og BBU kjemper vi daglig for 770 elevers beste. For elevens rett til et trygt og godt skolemiljø, danning og utdanning med god kvalitet.

Vi spør oss nå, forstår dere politikere hva dere velger? Forstår dere foreldre konsekvensene av dette? På tirsdag skal foreldre gå i tog for bevaring av nærskolene våre. Vet dere hva dere ber om?

Det har kommet tydelig fram at det ikke er penger til fortsatt normal drift i Brønnøyskolen. Ved en 0-modell (ingen strukturendring) må skolene spare inn flere millioner i året. Nå ser det ut som det blir slik det neste skoleåret. Som skoleledere stiller vi oss undrende til hva det er det kjempes for.

Ønsker vi:

* Feriestengt SFO?

* Kan vi leve med klasser på 28–30 elever med én lærer? Også på skolekjøkken, kunstrom og musikkrom?

* Kan vi leve med ulik fordeling av kvalifiserte lærere i Brønnøyskolen?

* Ønsker vi en skole der elever som sliter ikke får nok hjelp?

* Vil vi i det hele tatt kunne drive lovlig det neste året?

* Blir det vikarstopp?

* Blir det innkjøpsstopp?

* Er det greit at elevene på de to største skolene må betale den største prisen?

Er det dette man skal gå i fakkeltog for?

Vi spør oss: Vil vi ha lærere, fagarbeidere og ledere igjen når dette året er omme?

Lærere er vant til at det er usikkerhet knyttet opp mot oppstart, hvem skal være hvor og på hvilket trinn for å få kabalen til å gå opp. Ved en omstrukturering fra høsten, vil det i tillegg komme hvilket arbeidssted, men dette er profesjonelle arbeidstakere som er vant til raske omstillinger. Samarbeid med nye mennesker er en del av hverdagen og yrkesprofesjonen til lærere. Det mange lærere derimot ikke tåler, er liten støtte, lav voksentetthet, dårlig økonomi, manglende kompetanse, uvisshet, det å være i et vakuum ett år til og samtidig forberede seg på et nytt år uten midler til forsvarlig drift. Det er utmattende.

Utfordringer knyttet opp mot økonomi stopper dessverre ikke etter skoleåret 2024–25. Med modell 1.5 vil vi fortsatt ikke spare inn nok penger. Fra skoleåret 2025–26 må vi dermed gjennom store strukturendringer og samtidig drifte med ytterligere innstramminger. Er dette et godt kompromiss?

Vi registrerer at arbeidet som er foretatt så langt i prosessen og kompetansen til oppvekstsjef, skolefaglig ansvarlig og rektorene i arbeidsgruppen ikke tillegges troverdighet av formannskapet. Deres meninger blir avfeid med den største selvfølgelighet av politikere som tydeligvis mener de kan mer om skole. Styret og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet mener prosessen har vært for dårlig. Dette ble tolket i formannskapet som at lærerne selvsagt mener noe annet enn flertallet av rektorene. Så enkelt er det ikke.

Vi ønsker gjerne å bevare alle skolene i Brønnøy, men da må dere som ansvarlige politikere også finne penger til det. Vi kan ikke drive skole uten nok penger. Vi forstår at dette er sårt. Vi forstår at det er mye følelser, også for oss, men vi vil oppfordre dere alle til å sette følelser til side: Velg 4.0 med oppstart høst 2024! Noe annet er etter vår mening UANSVARLIG!

Hilsen

Ledergruppene på Salhus og BBU

Marit Granmo

Bjørg Nikolaisen

Tone Bruvoll

Hildegunn Gansmo Bjørkan

Aud Irene Ansnes

Linn Flæsen Almendingen

Erlend Kvamme Schanche