Brønnøy kommune har en drift som er 60 millioner dyrere enn det som kommer i inntekt, dette merforbruket skal tas ned over fire år. Og da er alle disposisjonsfond tomme. Tenk at vi har hatt masse penger etter aksjesalg og inntekt på oppdrett, dette kunne vært brukt til utvikling av samfunnet og tilrettelegging for nye arbeidsplasser.

Men vi har hatt fire år med fravær av politisk ledelse, Høyre og Senterpartiet satt stille da pengene rant ut. Nå må det tas kraftige kutt. Dette er en kjempevanskelig øvelse for alle, og det enkleste er å skylde på andre, på prosesser eller utsette. Ingenting av dette vil hjelpe.

Fagforbundet har ikke tatt stilling i skolestruktur i forhold til modell, det tenker vi fagfolkene har best kompetanse til å gjøre. Men vi har en klar forventning om at det er politikerne som skal være ansvarlige og skal se helheten.

Valg har konsekvenser på godt og ondt. Som politikere skal dere sørge for best mulig kvalitet på de offentlige tjenestene for alle innbyggerne. Det betyr at man ikke kan isolere sak for sak, men se de i sammenheng.

En kommune skal gi tjenester til innbyggerne fra vugge til grav, og de tjenestene skal være best mulig innenfor de økonomiske rammene.

Nå er det skolestruktur som ligger på blokka, og ut fra formannskapets behandling ser det ut til å være grunn for bekymring. Politisk nivå (med unntak av Ap) ønsker ikke å følge innstillingen til kommunedirektøren fordi det ikke er nok utredet, ikke god nok prosess, ikke nok medvirkning og man har ikke tro på at oppvekstsjef har kontroll og rektorene har ikke faglig kompetanse. Flertallet i formannskapet vil heller å bruke mere penger vi ikke har til å få ekstern utredning? Hvor skal disse pengene hentes?

Samme formannskapsmøte vedtok å bosette flere flyktninger? Og hva har vi å tilby de, når man nå antyder at man ikke har tenkt å gjøre noe med skolestruktur i det hele tatt før høsten 2025. Og fagmiljøene er tydelige på at de ikke har kapasitet i grunnskolen på norsk 2-opplæringen. Er man klar over konsekvensene? Man skal ta ned 18 millioner i 2024 og 2025 bare innen oppvekst. Det betyr at man frem til høsten 2025 skal bruke ostehøvelprinsippet for å klare dette. Dårligere tjenester for alle elever, ansatte og foreldre. Og vi vet at dette går utover de svakeste. Er det dette flertallet virkelig ønsker?

Man skal også ta ned 22,5 millioner på øvrig tjenesteområder disse to årene, det blir heller ikke enkelt. Tenker man da å utsette dette også hvis det blir ubehagelig?

Fagforbundet har sagt at vi er klar over utfordringene kommunen står i og vi ønsker å være med på de prosesser som må tas, vi vet det blir tøft, men vi ønsker å lande på føttene. Vi tror det er mulig å ta denne endringen og samtidig være en attraktiv kommune å jobbe og bo i.

Men vi er svært bekymret for at politikerne ikke ser det vi ser. Når vi talte opp det vi vet finnes av vakante stillinger innen skolene fra høsten er det enormt mange lærere vi mangler. Det er rundt 25 ledige stillinger i tillegg til at vi mangler avdelingsleder rektor og fagarbeidere. Dersom formannskapets innstilling til skolestruktur blir stående, hvordan skal da utlysningsteksten være? «Kom til oss og bli med på nedskjæring og rasering av tilbud»…. Eller: «Vi har foretatt omstrukturering og skal bygge ny kultur og med ny inndeling, kom og vær med på en spennende prosess» …

Innen helse mangler vi sykepleiere, vernepleiere, leger, fagarbeidere og mange avdelingsledere.

Dette er de to store områdene i kommunen der vi mangler masse folk. Vi ser at det også er andre bedrifter i Brønnøy som søker etter folk. Så vi må jobbe for å bli attraktiv.

Det kan hende det beste er å rive av plastret og komme i gang med strukturendring og omstilling.

Randi Bugten

Hovedtillitsvalgt

Fagforbundet Brønnøy