Ambulansebil ved akutte transporter, utrykninger holder gjennomsnittlig hastighet ved dagens utbygde veistandard på > 90 km/t.

Ved våre beregninger, regnes ambulansetider med gjennomsnittlig hastigheter på 85km/t.

Ambulansebåt, transporthastighet 29 – 30 knop.

Ambulansebåt, akutttransporter 35- 40 knop.

Oppgitte tider for ambulansebåt er relatert til gjennomsnittstider som vil være påvirket av urolig vær og havstrømninger.

Timing for kritisk syke pasienter til sykehus, avhenger av transporttid til behandling, og til destabilisering ved transportbytter av kritisk syke.

Stortingsmelding nr. 43 ( 1999-2000) gir føring på responstider 12 minutter (90% av befolkningen i by og tettsteder) og 25 minutter (90% av befolkningen i rurale strøk).

For Helgelandssykehuset er det varierende responstider på land og sjø for dekningsområder fra dagens ambulansebaser.

Nasjonale ambulansetider beregnet fra 49 utvalgte opptaksområder i Norge:

Ambulansetider på mindre enn 30 minutter for 33% av befolkningen.

Ambulansetider på mellom 31-60 minutter for 47% av befolkningen.

Ambulansetider på mellom 61-90 minutter for 14% av befolkningen.

Ambulansetider på mer enn 91 minutter for 6% av befolkningen.

Ambulansetid (AT) Brønnøysund-Sandnessjøen-Tovåsen- Rana:

Brønnøysund – Horn/ambulansebil 14 km 10 minutter

Horn- Tjøtta/ambulansebåt 35 minutter

Horn – Leland/ambulansebåt 34,5 nautiske mil ved 30 knop: 69 minutter, ved 35 knop, cirka 60 minutter

Tjøtta- Sandnessjøen/ambulansebil 27 minutter

AT Brønnøysund - Sandnessjøen : 72 minutter, 1 time og 12 minutter

AT Brønnøysund - Tovåsen (båt Horn- Leland): 75 minutter, 1 time og 15 minutter

AT Brønnøysund- Mo i Rana: 75 minutter + 55 minutter (Tovåsen-Rana), dvs. 2 timer 10 min.

AT Sømna - Sandnessjøen - Tovåsen - Mo i Rana:

Sømna-Horn /ambulansebil 32 minutter.

AT Sømna – Sandnessjøen: 94 minutter, 1 time og 34 minutter

Sømna – Tovåsen (båt Horn- Leland): 97 minutter, 1 time og 37 minutter.

AT Sømna – Mo i Rana: 2 timer og 35 minutter.

AT Sømna via Tosboten-E6 -til Mo i Rana: cirka 3 timer og 15min /3 timer og 30 minutter.

AT Sandnessjøen – Tovåsen: 27 km / 20 minutter

AT Mosjøen – Tovåsen: 43 km / 30 minutter

AT Mosjøen – Sandnessjøen: 70k m/ 45 minutter

AT Mo i Rana – Tovåsen - Sandnessjøen.

AT Mo i Rana – Tovåsen : 85 km /  55-60 minutter

Ut fra nasjonale ambulansetider samsvarer syketransporten for 26.000 beboere i Rana for behandling på Tovensykehuset, med gjennomsnittlig syketransport for 47% (2,3 millioner) av nordmenn for sykehusbehandling.

AT Mo i Rana -Sandnessjøen : 112 km / 75-80 minutter, 1 time 15 minutter -1 time og 20 minutter.

AT Nesna- Sandnessjøen/bil Radåsen.

AT Nesna-Levang med bil Tovåsen.

AT Nesna - Mo i Rana.

Nesna – Sandnessjøen: båt 40 minutter+ bil Radåsen 10 minutter

AT Nesna- Sandnessjøen: 50 minutter

Nesna – Levang: Båt minutter + bil Tovåsen 10 minutter

AT Nesna – Tovåsen: 25 minutter

Nesna – Mo i Rana: 67 km (85km/t): 47 minutter

AT Træna – Sandnessjøen / bil Radåsen.

AT Træna – Levang med bil Tovåsen

AT Træna – Stokkvågen med bil Mo i Rana.

Træna – Sandnessjøen: båt 70 minutter + bil Radåsen 10 minutter.

AT Træna – S.sjøen: 80 minutter, 1 time 20 minutter.

Træna – Levang (36nm) båt 67 minutter + bil Tovåsen 10 minutter

AT Træna - Tovåsen: 77 minutter, 1 time 17 minutter.

Træna – Stokkvågen (25nm) båt 47 minutter + bil Mo i Rana 51 minutter.

AT Træna – Mo i Rana 98 minutter, 1 time 38 minutter.

AT Onøy – Sandnessjøen / bil Radåsen.

AT Onøy -  Levang med bil Tovåsen

AY Onøy – Stokkvågen med bil til Mo i Rana

Onøy - Sandnessjøen (24 nm) båt 44 minutter + bil Radåsen 10 minutter

AT Onøy – Sandnessjøen: 54 minutter

Onøy - Levang (18nm) båt 34 minutter + bil Tovåsen 10 minutter

AT  Onøy – Tovåsen: 44 minutter

Onøy- Stokkvågen (7nm) båt 13 minutter + bil til Mo i Rana 51 minutter

AT Onøy- Mo i Rana: 64 minutter, 1 time 4 minutter

AT Lovund-Levang med bil Tovåsen

AT Lovund-Stokkvågen med bil Mo i Rana.

AT Lovund -Sandnessjøen med bil til Radåsen.

Lovund – Levang (25nm) båt 47 minutter + bil Tovåsen 10 minutter

AT Lovund – Tovåsen :: 57 minutter / 57 minutter.

Lovund-Stokkvågen (17nm), båt 32 minutter + bil Mo i Rana 71km/51 minutter

AT Lovund – Mo i Rana: 83 minutter, 1 time 23 minutter

Lovund – Sandnessjøen (24nm), båt 45 minutter + bil Radåsen 10 minutter

AT Lovund- Sandnessjøen 55 minutter

AT Rødøy-Sandnessjøen, bil til Radåsen.

AT Rødøy-Levang, bil til Tovåsen.

AT Rødøy – Tonnes, bil til Mo i Rana.

Rødøy -Sandnessjøen (41,5 nm), båt 77 minutter + bil Radåsen 10 minutter

AT Rødøy – Sandnessjøen: 87 minutter, 1 time minutter

Rødøy -Levang (34nm), båt 63 minutter + bil Tovåsen 10 minutter

AT Rødøy – Tovåsen: 73 minutter, 1 time 13 minutter.

Rødøy – Tonnes (10,3nm), båt 20 minutter + bil til Mo i Rana 71 minutter

AT Rødøy - Mo i Rana: 91 minutter, 1 time 31 minutter

Fremtiden for Helse-Helgeland

Tovåsen ligger i et kjerneområde for Helgeland, med en reiseavstand på henholdsvis 20 og 30 minutter til 2 regionssentra/ bysentra, 2 av 10 utvalgte regionssentra for Nordland fylke.

Egnet infrastruktur med ambulansetider innen 30 minutter for 30.000 beboere fra 2 byer og 3 tettsteder.

Trygg helse for Rana

Det bør ikke sees som urimelig at 26.000 beboere i Rana vil ha samme reisetid til sykehusbehandling som 2,3 millioner nordmenn vil ha innen 60 minutters ambulansetid til sine respektive sykehus.

Et Hovedsykehus for Helgeland

Et hovedsykehus på Tovåsen / Tovensykehuset i Leirfjord kommune. Et nybygd Tovensykehus for de neste generasjoner, for en beregnet helsetjeneste for 100.000 beboere, hvor 8 av 10 beboere rekker behandling inne 60 min; og hvor 2 av 10 beboere vil ha kortere reise til sykehus enn ved dagen situasjon.

Tovensykehuset for kyst – og veitrafikk

Tovensykehuset er direkte tilknyttet Fv 17 og Fv 78 med 16 minutter reiseavstand til krysset E6.

Tidsavstanden på 5-10 minutter fra sykehuset til jernbane; til kysten ved ferjestedet Levang; og til oppstillingsplass for ambulansehelikopter.

Cruisetrafikk og annen ferdsel langs kysten vil ha sykehusdekning for 124 nautiske mil fra Rørvik i Trøndelag til Polarsirkelen ved Jektvik i Rødøy kommune.

Toven-sykehuset vil være del av sikkerhet for pendlende trafikk på E6 over 350 km, av strekningen på 700 km mellom Trondheim til Bodø.

160 km i sørlig retning til grensen av Trøndelag, og 190 km i nordlig retning til krysset Polarsirkelen i Lønsdal.

Hovedsykehus for Helgeland

En sentral helseinstitusjon med fundament til nasjonal sykehusstruktur, med oppfølging av nasjonal helseutvikling, og samhandlende nasjonal fagtyngde i et sørge for ansvar og trygghet for den hjelp som kreves.

Videre arbeid for sykehusstruktur for Helgeland bør følges opp etter vedtatt og signert Foretaksprotokoll 27. jan. 2020; med hovedsykehus, akuttsykehus for Helgelandssykehuset HF til Sandnessjøen og omegn.

Harald Nyberg