Igjen dukker temaet om nedlegging av Nordhus skole opp. Med nær samme forutsigbarhet som årstidene trues skolen vår med nedleggelse med tre-fire års mellomrom.

Som innflytter til kommunen (i 2006), og mor til en 7.-klassing på Nordhus Skole har jeg i de årene jeg har bodd her sett hvor viktig skolen er for hele samfunnet her ute på «Øyan». Arrangement som 17. mai og julegrantenning er tilstelninger som samler folk, på vårt naturlige møtested, skolen.

Alle generasjoner stiller opp, og vi tar med oss opplevelser som gir glede, og som styrker samholdet.

Vår datter var 5 ½ år gammel da hun begynte på skolen. For oss som egentlig ikke har noen sterk tilknytning til kommunen var det at vi hadde en skole så nært, og med trygg og god skoleveg hovedgrunnen til at vi ble boende. Å sende henne med buss til «byskola» så ung ville ikke ha vært ett alternativ for oss.

Ap, med Siv Therese Aglen ser ut til å åpne for diskusjon om skolestrukturen i kommunen. Hun viser til at kostnadene med å ta vare på de eldre er økende, og at barnetallet har gått ned.

Heldigvis vil Ap, i likhet med oss, verne om Hilstad Skole. Men, Nordhus ser ikke ut til å være fredet. Og, igjen, må vi som bor her leve i usikkerhet.

Budsjettet for Nordhus skole, med sine, per i dag, 99 elever er på i underkant av 13 millioner kroner. Mesteparten av dette går til å lønne de ansatte, og skolen drives svært godt med det som vel kan ansees som ganske knappe midler.

Takket være ett fantastisk samarbeid mellom skolen, foreldre og elever oppnås det langt mer rundt rammen som er Nordhus skole enn det budsjettet skulle tilsi.

Jeg kan nevne det flotte uteskoleområdet, som holdes ved like med dugnadsinnsats. Ny akebakke laget på en generøs nabos grunn. Maritim dag som holdes hvert år på Fjellsøya, og hvor lærere, assistenter, foreldre og ikke minst rektor og familien Skeide stiller opp så ungene får fisket og vært med i båt og kano. Opplevelser som ikke alle er forunt gjennom egen familie og omgangskrets.

I tillegg har vi, takket være Sport Torghatten IL ett flott, nytt, idrettsanlegg som brukes både i, og utenom, skoletid. Skolens gymsal og idrettsanlegget brukes også av videregåendeelevene fra Campus Blå.

I år er det ett historisk lite kull med førsteklassinger på Nordhus. Men, basert på antall barn i barnehagene på Nordhus og Toft blir tallet igjen opp mot «normalen» i årene som kommer, med 8, eller flere til neste år. Og 19, eller flere, skoleåret -25/26.

Erfaringsmessig kommer det noen barn fra barnehagene i byen i tillegg til de som går i barnehage her på denne siden av brua.

Nordhus, Toft og Torget er områder det er rom for vekst i kommunen. Skal man ha håp om å trekke flere til kommunen, og å få folk til å stifte familie her, så må forholdene ligge til rette for det.

Det er min påstand at ett robust lokalsamfunn, med trygge og gode oppvekstforhold for barn, er viktigere for å oppnå dette målet enn f.eks. et kulturhus.

Kultur er også viktig, og for oss her ute så er skolen vår en viktig kulturbærer. Den gir oss en følelse av tilhørighet, og er mye mer enn «bare en skole» for oss og barna våre.

Under 13 millioner er altså budsjettet. Legges skolen ned, så sparer ikke Brønnøy kommune nesten 13 millioner. De sparer mye mindre, ettersom barna må busses til byen og nye klasser må opprettes.

Kanskje sparer kommunen 4 millioner? Kanskje 6?

Kanskje mister man skatteinntekt fordi folk velger å flytte?

Kanskje sparer kommunen seg, med ett slikt tiltak, til fant?

For å legge ned Nordhus skole kan få uante ringvirkninger i årene som kommer. Det kan få innvirkning på etablering av næring, gjennom muligheten Brønnøy kommune har til å tiltrekke seg barnefamilier.

Familier som trengs for å gi kommunen arbeidskraft og en fremtid.

For spørsmålet er: Skal man føre en politikk som forsterker en nedadgående trend, eller skal man føre en politikk som kan hjelpe å snu den?

Vi i FrP er sikre på hva vi mener om saken, og vil ikke støtte en politikk som medfører nedleggelse av Nordhus Skole. Det vil bli vanskelig å prioritere, men kuttene må gjøres på andre poster.

Takk til rektor Ståle Brun for hjelp med tallene i innlegget, og for enestående innsats for Nordhus Skole og lokalsamfunnet vårt.

Birgitte Brattebø

Brønnøy FrP