Oppvekst­sjefen fikk ingen avkla­ringer om skole­struktur