Torsdag 8. juni hadde Nordhus skole en annerledes skoledag. Elever, ansatte og foreldre skulle sammen bidra til å utføre en mengde arbeidsoppdrag og ikke minst pleie gode relasjoner. Vi hadde på forhånd lansert organiseringen og oppdrag som skulle vare til klokken 18.30.

Elevene hadde ordinær skole til klokka tre og deretter braket det løs når foreldre kom. FAU ordnet pølse m/brød, saft og kaffe i rikelige mengder. Skolen v/mat og helse hadde stekt flere hundre sveler og blandet dunker med drikke. FAU og skolen sin innsats skulle gi ansatte, elever og foreldre en kickstart med mat en drøy halvtime før tre timers intens jobbing skulle sparkes i gang.

Dugnad etter pandemitiden har vært et tema både regionalt og nasjonalt, og vi leser om sviktende innsats både her og der. Vi var derfor spente, i likhet med alle andre, som arrangerer dugnad. Svaret fikk vi raskt ettersom det til stadighet kom mange biler og mange foreldre. Etter opptelling møtte 80 foreldre til dugnad og det var overveldende. Det er totalt 120 elever ved skolen og en del heimer har flere elever ved skolen. Vi ble både glad og stolt over å ha så mange engasjerte foreldre i samhandling denne dagen. Det var stor humorfaktor, intens jobbing så svetten rant og ikke minst mange arbeidsoppdrag som ble fullført. Spennvidden var stor i de ulike oppdragene. Det skulle kvistes og ryddes vei, vanndam graves ut, sittebenker snekres, ved kappes og klyves, potetåker freses, grillhytte og utedo vaskes, to hoppenett monteres, rydde langs idrettsanlegg, klippe hekk og forskjønne skolegården, ordne nett til sandvolleybanen og ikke minst mat til alle elever, ansatte og foreldre som tippet godt over 200 stk.

Når er en dugnad suksess kan man spørre seg?

Når det blir et så gigantisk oppmøte? Ja, kanskje. Men det aller beste er to observasjoner og to utsagn;

1. Elever, lærere og foreldre i felles arbeid og man hører latteren på lang vei – herlig!

2. Foreldre som tar seg tid til andres barn og veileder og støtter i arbeidet

3. Når foreldre gir klar beskjed om at de ikke avslutter før de er ferdig med oppdraget, selv om klokka har passert sluttid!

4. Når elever ikke vil dra hjem fra skolen og dugnad fordi de syntes det var så gøy!

Noe mer enn dette kan man ikke ønske seg og det er godt å være sammen om en god oppvekst. Det er vårt felles ansvar og vi er stolt av slike verdier opprettholdes.

Takk til alle ansatte ved Nordhus skole som står på og gir det mye lille ekstra i hverdagen og takk til elever og foreldre som er så engasjert i sin skole – og nærmiljøet. Det er til å bli rørt av.

Ståle Brun

Rektor

Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun
Foto: Ståle Brun