Oppvekst­sjefen vil ha innspill fra poli­tikerne om barne­hage- og skole­struktur

foto