Rune og Siv kjemper om samme jobb - dette er de uenige om

foto