Veteraner fra internasjonale operasjoner har reist ut i verden siden nordmenn tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden etter andre verdenskrig. I BA kan du lese om en av disse veteranene, som reiste til det tidligere Jugoslavia på 90-tallet, midt under en av de blodigste krigene i Europa siden Den andre verdenskrig. Noen steder sto nabo mot nabo, og både dødstallene og krigens brutalitet kan tidvis virke ubegripelig.

Krigen i Ukrainia er det for tidlig å si noe endelig om konsekvensene av. Det vi vet med sikkerhet er at mange tusen er døde, og at mange av dem er sivile. Dette var også tilfellet i det tidligere Jugoslavia, og mens vi i dag hører om beleirede byer som Mariupol, var Sarajevo på 90-tallet utsatt for en av moderne histories lengste beleiringer.

FNs historie i Bosnia er ikke bare uplettet. Srebrenica skulle være en trygg sone. Minst 7.475 menn og barn ble drept i en massakre som utvilsomt vil huskes blant et av de vondeste øyeblikkene i vår felles hukommelse.

I skvisen i Bosnia sto dagens veteraner med umulige ordre om å ikke gripe inn om de ikke ble angrepet selv. Mange norske veteraner sliter etter det de så i tjeneste med blå beret og det norske flagget på skulderen. Det er derfor viktig og bra at vi har begynt å hedre dem på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Men det gjenstår fortsatt mye arbeid.