– Det har tidvis sviktet i oppfølgingen av veteraner

foto