– De siste måne­dene har vist oss at fred, frihet og demo­krati ikke kan tas for gitt

foto