Fredrik Johansen fikk Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Han tjenestegjorde i det tidligere Jugoslavia i 1994 og 1995.

Fredrik vokste mange år på noen måneder i Sara­jevo

Fredrik Johansen (51) tjenestegjorde for Norge i FN-styrkene som ble sendt til Kosovo og Bosnia-Hercegovina i 1994 og 1995. Det ble et år med både kuleregn og bratt læringskurve.