Frigjøringsdagen: Krigsseiler hedret etter sin død

foto