Kjære ordfører,

Torgøya har de siste 40 årene hatt en jevn befolkningsøkning med bakgrunn i positiv næringsutvikling og spennende jobber, attraktive boligtomter, et aktivt idretts- og fritidsmiljø og en skole som har utviklet seg til å bli læreres, elevers og foreldres favoritt.

Fritids- og idrettsmiljøet har blomstret, takket være frivillighet basert på entusiasme, samhold og genuin interesse for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge, og sosiale treffpunkt for voksne. Det meste av denne type aktivitet skjer i tilknytning til skolen på Nordhus, gymsalen og det utendørs idrettsanlegget. De to sistnevnte bygd gjennom felles dugnadsinnsats.

Den lokale skolens betydning for lokalmiljøet må ikke undervurderes. Nordhus skole er både skole, idrettsarena og samfunnshus for befolkningen på Torgøya. Den er selve navet i et velfungerende lokalsamfunn. Blir skolen borte faller en viktig pilar bort. Dette er det mange eksempler på andre steder.

Vi har respekt for at kommunens økonomiske situasjon krever at det gjøres prioriteringer. Og ingen misunner kommuneadministrasjonen, deg som ordfører og de øvrige kommunepolitikerne jobben med å veie viktige samfunnshensyn mot hverandre når kostnadsbesparelser er på tapetet.

Men å redusere eller eventuelt fjerne skoletilbudet på Torgøya betyr å fjerne det viktige navet i lokalmiljøet Nordhus skole representerer – som bidrar til tilhørighet og gode muligheter for samtlige av øyas innbyggere. Uten skoletilbud til barnefamilier blir det ikke lenger like attraktivt å verken skulle fortsette å bli boende eller å vurdere tilflytting.

Det foreligger store investeringsplaner innen oppdrettsnæringen på Toft, noe som vil kreve utstrakt rekruttering av nye ansatte. Mulighetene for å trekke til seg nye ansatte utenfra avhenger sterkt av hvilken bostedsattraktivitet lokalmiljøet kan tilby. Dersom skoletilbudet forsvinner er det ikke lenger like attraktivt for barnefamilier å etablere seg, eller for eksisterende barnefamilier å bli værende.

Den konsekvens for lokalsamfunnet en nedlegging av Nordhus skole vil medføre framstår tydelig. Det er de forventede konsekvensene som har trigget behovet for å se etter alternativer.

Torgar Montessoriskole AS ble formelt stiftet onsdag 7. februar. Den påkrevde aksjekapitalen på 100.000 kroner er allerede sikret og selskapet er nå klart til formell registrering.

Med bakgrunn i den positive og optimistiske tonen i selve stiftelsesmøtet, i mediedekningen etterpå, og ikke minst den støtte initiativet har fått fra lokalbefolkningen, ønsker styret i Torgar Montessoriskole å sende en positiv henvendelse til deg som ordfører i Brønnøy kommune med invitasjon til dialog og samarbeid.

Signalet fra stiftelsesmøtet er at skolen vil bli etablert uavhengig av kommunens beslutning vedr. ny skolestruktur. Styret mener imidlertid at det åpenbart er ‘vinn-vinn’ å hente i et tett samarbeid mellom Torgar Montessoriskole AS og Brønnøy kommune:

  • Man vil sikre elevene en «sømløs overgang» fra et skolesystem til et annet.

  • Man unngår den særdeles skadelige splittelsen som er i ferd med å oppstå i kommunens befolkning.

  • Økonomisk:

– Kommunen sparer kostnad til drift av Nordhus skole

– Kommunen kan ved å leie ut skolen få leieinntekter, alternativt selge/overdra skolen til Torgar Montessoriskole AS og spare både vedlikehold, kapitalkostnader, forsikringer etc.

– Kommunen mottar 15 % av summen som ligger til grunn for statsstøttet til skolen.

Det er flere gode eksempler fra andre kommuner hvor man både har løst utfordringene og sikret elever, foreldre og lærere et alternativt pedagogisk opplegg ved å etablere et positivt samarbeid mellom kommune og skole. Det bør ikke være noe i veien for at det etableres et tilsvarende godt samarbeid mellom Torgar Montessoriskole og Brønnøy kommune.

Invitasjon til samarbeid er herved oversendt!

Med vennlig hilsen,

Ole Johan Sandvær

Styreleder

Torgar Montessoriskole AS