I en nyhetsreportasje ang. skolestruktursaken (Brønnøysunds avis 9. februar), er arbeidsgruppas saksframlegg som skal til politisk behandling omtalt. Saken skal først behandles i formannskapet 14. februar. Det er knappe fem dager igjen (inkludert helg), derfor er det ekstra viktig både overfor politikerne og innbyggerne, at det som står i avisa er riktig.

I reportasjen refereres det til opplysninger gitt av oppvekstsjefen. Det står bl.a.: «Det opplyses videre at de tillitsvalgte ikke ville ta stilling til modell, men at de øvrige medlemmene i arbeidsgruppen synes at modell 4.0 er den beste løsningen.»

Det er riktig at vi tillitsvalgte (Utdanningsforbundet og Fagforbundet) ikke vil være med å rangere ved å ta stilling til modell, men det er feil at sju av ni medlemmer i arbeidsgruppen for skolestruktur, mener at modell 4.0 bør innføres.

I siste arbeidsgruppemøte 7. februar 2024, var det åtte medlemmer av ni til stede. I dette møtet ble samtlige som var til stede bedt om å tilkjennegi hva de mente ift. valg av modell. Her var det kun fire medlemmer som mente at modell 4.0 er den beste løsningen, mens det altså var fire medlemmer som mente noe annet eller ikke ville ta stilling til valg av modell. Rett skal være rett!

Med forbehold om at ikke oppvekstsjefen er feilsitert, så reagerer jeg negativt på at han ikke oppgir de reelle tallene, som gir et mer riktig bilde av dissensen i arbeidsgruppa. Det er viktig at politikerne får all nødvendig info og riktige opplysninger før formannskapsmøtet, som kan være avgjørende for den videre politiske behandlingen av saken.

Merethe Paulsen Blomstervik HTV Utdanningsforbundet Brønnøy og medlem av arbeidsgruppa for skolestruktur