Fagfolkene mener det må gjøres strukturtiltak i skolen, og at disse må gjøres fra august i år