«En splitting av Salhus og BBU til felles barneskole og felles ungdomsskole oppleves urimelig dersom ingen endring skjer med Nordhus.»

Dette er ett sitat fra Brønnøysunds Avis fredag, angående høringssvar om endring i skolestrukturen.

Seriøst? Som kidsa sier.

Er vi på det nivået i denne kommunen at «Hvis ikke vi får det som vi vil, så skal ikke andre få det heller?»

Dette minner meg om en medstudent av meg i Longyearbyen, som klagde på at vi som bodde på Brakke 9 i Nybyen hadde billigere husleie enn han, og de andre, som bodde på den nyoppussede Brakke 13. Gutten fikk medhold han, fra Studentsamskipnaden i Tromsø. Og resultatet ble at vi på Brakke 9 fikk økt husleie.

Jeg tror ikke målet hans var at vi på Brakke 9 skulle få det verre, men kanskje følte han en indre tilfredsstillelse over det han fikk til?

Det er nesten en tredjedel av befolkningen i såkalte bynære områder som bor vest for brua.

Og skolen vår, på denne siden, er både skole, idrettsarena og samfunnshus for befolkningen her ute.

Skolen er ett nav i samfunnet, antagelig på en mer inngripende måte enn skolene i byen er for de som bor der. Disse har tross alt ganske så mye rundt seg av sosiale arenaer. Vi har bare skolen.

Nå velger jeg å tro at uttalelsen over ikke er representativ, men er det ikke vel smålig å tenke at barna på Torgøyan bør busses til byen gjennom hele skolegangen fordi barna i byen kanskje får litt lengre skoleveg? Blir deres barns hverdag bedre hvis andre barn får det «like ille, eller verre»?

Jeg tror ikke det. Jeg tror de fleste i Brønnøysund vil kunne se verdien av at Nordhus skole opprettholdes, hvis kommunens ledelse kommuniserer klokt, og riktig.

Så, til dere politikere som i disse dager skal bestemme dere for hva dere skal stemme for:

Nordhus skole er ikke kun viktig for de som bor på Torgøyan. Den er viktig for hele kommunen.

Den er arena for ungdomsklubb, skiløyper, friidrett, Taekwon-Do og annet for alle innbyggere i Brønnøy.

Uten Nordhus skole vil boområdet til en stor andel av kommunens innbyggere bli ganske så uinteressant for andre å bosette seg. Barnefamilier vil, i større grad, ønske seg vekk herfra, og boligpriser vil falle. Inntekt til kommunen i form av eiendomsskatt og potensielle nyetableringer vil rammes, og vi kan ende opp med en «styrt avvikling» av kommunen som Ørjan Moe kalte det.

Med en lite gjennomtenkt strukturendring i skolen, vil hele kommunen bli skadelidende i form av at bolyst svekkes, og ved at nyrekruttering til kommunen av sårt tiltrengte barnefamilier blir svært vanskelig.

Det snakkes også om lærermangel i skolen i Brønnøy. Nordhus skole er den skolen med best dekning av faglærte. Tror kommunedirektøren og oppvekstsjefen at de har ett sjakkbrett foran seg, der de kan flytte «brikker» dit de vil?

«Newsflash»; Lærerne på Nordhus skole er selvstendig tenkende mennesker. Og det er, basert på tilbakemeldinger fra disse, ingen som vil være med videre skulle skolen legges ned. Og vi vet alle at det er flust av muligheter andre steder for disse dyktige lærerne. Og det er ikke nødvendigvis i skoleverket.

Men, det er lys i tunellen, uansett utfall av avstemningene så skal vi her på Torgøyan klare å berge samfunnet vårt. Kommunen bør glede seg over pågangsmotet, og satsningsviljen her ute, og dannelsen av Torgar Montessoriskole.

Den nødvendige aksjekapitalen på 100.000,- ble fulltegnet allerede onsdag på folkemøtet og av stifterne av skolen, og hjulene er satt i sving for å få dette tilbudet i gang.

Det er fremdeles ett håp at det vil være politisk vilje til å sikre videre drift av Nordhus skole, men planene er altså i gang for «Plan B» skulle iveren etter budsjettbalanse ta overhånd.

Budsjettbalanse er forøvrig kun en papirøvelse. Kuttene kommunedirektør og oppvekstsjef foreslår stemmer ikke nødvendigvis, eller overhodet, med virkeligheten. Og, det det vil medføre av tapt inntekt, og tapt potensial, for kommunen vår kommer ikke med.

Jeg savner sindighet og klokskap i denne iveren.

Birgitte Brattebø