Kommunedirektøren anbefaler nedleggelse av Nordhus skole