I starten av juli ga fylkesrådet en midlertidig tillatelse til Marine Harvests søknad om å drive fiskeoppdrett ved Rørskjæran i Vega kommune.

Lokaliteten befinner seg innenfor Vegas verdensarvområde.

Det har skapt store reaksjoner fra lokalpolitikere, riksantikvar og miljøvernforbund.

Ville se selv

Fylkestingspolitiker Martin Skjefstad, som bor på Vega, meldte seg ut av Arbeiderpartiet i ren protest mot selve vedtaket.

Blant dem som har reagert med undring på vedtaket, er fylkestingspolitiker Arne Ivar Mikalsen (V).

Peter Ogden (t.v), som har fungert som rådgiver for blant annet UNESCO, fylkestingsrepresentant Arne Ivar Mikalsen (V) og Martin Skjefstad (tidl. AP) reagerer på oppdrettsvedtaket til fylkesrådet. Foto: Einar Lohne Bjøru

Mikalsen, som sitter i næringskomiteen i fylket, leste om vedtaket i mediene, og kontaktet Skjefstad for å høre hva situasjonen var. Nå har han besøkt Vega for å få se området.

For Mikalsen virker det hele som en prosedyrefeil.

—I alle dokument står det man skal avvente en konsekvensutredning, sier han.

—Jeg vil presisere at jeg ikke er prinsipielt mot oppdrett. Jeg kommer selv fra en oppdrettstung kommune, og er ikke ute etter å fjerne næringen i Nordland. Men Nordland er en stor del av Norges kyst, og jeg forstår overhodet ikke hvorfor man skal presse oppdrettsanlegg på det eneste verdensarvområdet av denne typen i Norge, sier Mikalsen, som også sitter i kommunestyret i Hadsel kommune.

Han mener at Marine Harvest setter seg selv i en uheldig situasjon ved å gå etter denne lokaliteten.

—Oppdrettsnæringen har som kjent et omdømmeproblem. De skal eksportere ren og god sjømat, men her ser jeg potensialet for at man vikler seg inn i et internasjonalt omdømmeproblem. Det er nok av dem som vil diskreditere norsk oppdrettsnæring, sier han.

—Det er lite klokt av et så stort konsern å legge seg inn i et slikt område. Det vil nok generere en rekke motreaksjoner, som vil bli av stor økonomisk verdi i negativ retning. Det koster mye å rette opp et dårlig inntrykk, sier Mikalsen, som sier det kan gå ut over hele den norske laksenæringa samla sett.

Han reagerer også sterkt på måten fylkesrådet har agert på.

—Her har man rushet gjennom en behandling i fylkesrådet der man ønsker å legge et oppdrettsanlegg midt i hjertet av et verdensarvområde. Da kan man fort få oppslag i store internasjonale medier, i land som vi eksporterer varer til. Da mener jeg at dette er korttenkt, sier han.

—Det er jevn strøm av negative artikler om oppdrett, av og til på feil grunnlag. Her skal man potensielt svare på at man fjerner et verdensarvområde fordi man insisterer på at Marine Harvest ska ha et anlegg der.

Han sier fylkestinget var samlet sist i juni, og både Mikalsen og Skjefstad sier at det ikke er en ukjent taktikk å legge kompliserte avgjørelser til et tidspunkt der mange har fri.

—Foreløpig har det funket, sier han.

Marine Harvest har fått midlertidig tillatelse til å drive oppdrett ved Rørskjæran (t.h) ved Søla i Vega.

Fjerne verdensarvstatus?

BA har tidligere omtalt Skjefstads utmelding fra Arbeiderpartiet.

Politikeren har sittet i fire perioder på fylkestinget, og sier at han til juni neste år er ferdig.

—Jeg opplever vedtaket som et svik mot det jeg tror på og står for, og det jeg mener er vesentlig for Vega som samfunn, sier han, og sier han gikk en runde med seg selv for å analysere situasjonen når vedtaket kom.

—Jeg måtte spørre meg selv hvem jeg var lojal mot. Er det jentene på Nes som jobber med verdensarven hver eneste dag, eller er det Marine Harvest sitt behov for nye områder. Det var ingen vanskelig avgjørelse, forteller han.

Han sier det er en arroganse ovenfor intensjonsavtalen og departementets synspunkt.

—Fylkesrådet gir fullstendig blaffen. I intensjonsavtalen og i brevet fra Klima- og miljødepartementet står det klart og tydelig at gjøres konsekvensutredning først. En totalblunder, sier han, og refererer til brevet fra departementet til UNESCO-direktør Rössler som ble sendt mai 2016.

Der sier departementet at ingen konsesjoner vil bli gitt før konsekvensutredningen er utført.

—Å melde seg ut av partiet er en drastisk ting å gjøre?

—Ja, men jeg vet om hvordan de interne meninger om dette er både lokalt og regionalt. Kan det tenkes at det finnes en masterplan, med et skjult mål om å få Vega ut av verdensarvlista? Verdensarven står i veien for utviklingen, og da kan man ha oppdrettsanlegg fritt. Dette er ren spekulasjon, men det er noe som har slått meg som en tanke som kan være der. Og nå som jeg er uavhengig kan jeg spekulere så mye jeg vil, konstaterer Skjefstad.

Ap sier vent

I en mailutveksling fra desember 2016 mellom Jon Suul og Arbeiderpartiets Tone Merete Hauk-Hansen, politisk rådgiver i Energi og miljøavdelingen i partiet, tas problemstillingen rundt oppdrettstillatelse opp.

Der slår Hauk-Hansen fast at konsekvensutredningen må finne sted før eventuell tillatelse kan bli gitt.

«Vi mener at før noen form for ny næringsvirksomhet i og rundt buffersonen inn mot verdensarvstedet på Vega kan igangsettes, er det helt avgjørende med grundig konsekvensutredninger og konsultasjoner fra Unescos sekretariat for verdensarvsteder» står det i svaret fra partiet.

Forholder seg til avtalen

Fylkesrådsleder Thomas Norvoll (Ap) benekter at det hele er en prosedyrefeil.

—Det har jeg ikke tro på. Vi har hatt en søknad som lenge har ligget til behandling, og brukt for lang tid på. Men vi forvalter akvakulturloven. Det er kontroversielt med oppdrett i verdensarven, og det er grunnen til å gjøre det midlertidig, sier han.

—Hadde vi vært sikker på at dette kunne være en permanent løsning, hadde vi gitt tillatelse til det. Hadde vi sagt nei ville vi vært et tydelig signal om at det ikke er mulig å forene verdensarvområdet og næringsutvikling. Det er det ikke fylkeskommunen som skal, sier Norvoll.

Han mener det ikke lengre var mulig å vente på konsekvensutredningen.

—Vi allerede har ventet for lenge.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Foto: Jøran Horn

Han sier han ikke kjenner til kommentaren fra Hauk-Hansen, og at det ikke er vedtatt ved partiets landsmøte.

—Det er ikke slik at rådgiverne forvalter politikken, sier han.

Han mener intensjonsavtalen ivaretas, og at fylkeskommunen er opptatt av å kunne utvikle både verdensarv og næringsutvikling parallelt.

Han sier spekulasjonene fra Skjefstad er grunnløse.

—Det er en diskusjon jeg aldri har vært med på, og jeg ville vært overrasket hvis jeg ikke hadde hørt om en slik diskusjon.

Han sier fylkesrådet forholder seg til intensjonsavtalen, og sier det tydelig står at verdensarvstatus ikke skal hindre næringsutvikling i øyene.

—Hvis ikke intensjonsavtalen skal være styrende lenger må jo enten partene bli enige om en ny, eller en av partene bare bryte enigheten, sier Norvoll.

Han mener departementet for klima og miljø får svare for lovnaden til UNESCO.

—Vi bare følger det regelverket vi er satt til å forvalte, avslutter han.