Ogden, som har fungert som en uavhengig verdensarv-rådgiver for UNESCO gjennom 20 år, reagerer sterkt på vedtaket som er gjort av fylkesråden.

BA har tidligere omtalt hans klage på vedtaket, der han sa det var pinlig for Norge som nasjon og ba fylkesrådet ta hensyn til konsekvensutredningen som enda ikke er sluttført.

Avisen møtte Ogden på Vega mandag, der han uttrykte at det var en trist dag.

— Det er og en bekymringsfull dag for Verdensarvkonvensjonen. Det signalet som sendes ut, fra landet som grunnla de miljøbærende verdiprinsipp, til det internasjonale samfunn er at økonomisk vinning av naturressurser er viktigere enn verdiene av deres egne miljømessige og kulturelle verdier, mener Ogden.

Kontaktet UNESCO-direktør

Ogden klargjør at han ikke snakker på vegne av UNESCO eller Verdens naturvernunion (IUCN), men ytrer sine meninger som privatperson og fagmann. Han påpeker også at han har hatt oppdrag for både UNESCO og IUCN for å gi råd angående verdensarv-saker.

Waliseren ble hyret inn i 2002 for å være med på forberedelsene til nominasjonen av Vega som verdensarvøy, og definere hvilken type verdensarvområde det skulle være.

— Min konklusjon da var at dette var et kulturelt landskap, på grunn av den intime og historiske forbindelsen mellom mennesker og natur, forteller han.

Da han fikk høre om vedtaket, tok han personlig kontakt med Mechtild Rössler, direktør av UNESCOs Verdensarvsenter i Paris.

— Jeg kontaktet Rössler på grunn av alvorlighetsgraden av saken. Og ut fra mitt faglige synspunkt, de konsekvenser denne avgjørelsen kan ha for den internasjonale statusen til Vega, samt den upassende måten vedtaket har blitt gjort på, sier han.

Han sier responsen var umiddelbar.

— Innen 24 timer fikk jeg svar om at de skulle følge dette opp med relevante myndigheter i Norge, forteller han.

Spør om informasjon

Rössler har i et brev til Norges ambassadør til UNESCO, Elin Østebø Johansen, spurt om oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter angående de rådgivende oppdragsanbefalinger fra ICOMOS og IUCN.

I brevet refererer hun til International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) og IUCN sitt oppdrag i 2017 der de skulle redegjøre for situasjonen. Hun refererer også til et brev fra miljø- og klimaministeriet, datert 19. mai 2017.

Begge dokument fremla standpunkt om at oppdrettskonsesjoner ikke burde bli gitt før den nødvendige kunnskapen har blitt lagt frem.

Brevet fra Rössler er datert 27. juli.

Vil miste sin verdi

Ogden sier Vega vil bli som en vanlig øygruppe i Norge om det vil bli oppdrettstillatelse.

— Øyene vil miste sin unike turist-tilnærming. Hvorfor skulle folk komme hit om det mistet sin status som verdensarv? Det er en av bare 1092 verdensarvområder i verden, og en av åtte i Norge. Nesten 15 % av Norges verdensarv vil forsvinne, forteller han.

Han mener bekymringsmeldingen fra UNESCOs verdensarvsenter sentralt er forsvarlig.

— ICOMOS- og IUCN-delegasjonen ble sendt hit for å ta for seg eventuelle implikasjoner av fiskeoppdrett. De kom til konklusjonen at det ikke var god nok informasjon for å gjøre en ansvarlig beslutning på forslaget om å drive oppdrett, og at ytterligere informasjon var derfor viktig å få frem. Hvorfor ble alt dette ignorert? Sammen med anbefalingen fra fylkesmann og riksantikvar? Det er ingen åpenbar grunn til hvorfor eller hvordan fylkesrådet har kommet frem til denne konklusjonen, sier han, og forteller at han mener beslutningen mangler legitimitet.

— Det mangler åpenhet rundt beslutningsprosessen, det er ikke ansvarlig i tråd med råd gitt angående situasjonen, og det er prematurt da den relevante informasjonen for å ta en fornuftig avgjørelse har ikke blitt tatt hensyn til. Det er de tre pilarene for legitimitet, sier Ogden.

— Tillatelsen er bare gitt midlertidig, betyr ikke det noe?

— Det er irrelevant. Når du har skadet verdiene av verdensarvmiljøet, er det tapt for alltid. Du kan ikke erstatte historie. Ærfuglen driver ikke med politikk, den vil bare dra til tryggere omgivelser, forteller han.

— Hva om konsekvensutredningen finner oppdrett og verdensarv forsvarlig?

— Jeg vil finne det vanskelig å tro at en uavhengig og omfattende utredning kommer til konklusjonen om at det er forenlig, sier Ogden.

— For å sitere Mahatma Gandhi, så er man den forandring man ønsker å se i fremtiden. Fremtiden til Vegaøyene og den endring som kommer burde ikke være oppdrettsindustri, avslutter han.