Helge Thorsen med saksdokumenter første dag i tingretten. Foto: Simon Aldra
Lagdommerne kommer inn, og retten settes. Foto: Simon Aldra
Siv Aglen (Ap) er kommunens bisittende vitne. Her bistår hun KS-advokat Frode Lauareid med en skjerm. Foto: Simon Aldra
Retten ledes av lagdommer Nils Asbjørn Engstad, flankert av lagdommerne Jussi Erik Pedersen og Kari Mjølhus. Foto: Simon Aldra
Helge Thorsen inntar vitneboksen for å legge frem saken slik han ser den. Foto: Simon Aldra
I en pause diskuterer KS-advokatene Solfrid Vaage Haukaas og Frode Lauareid. Foto: Simon Aldra
Siv Aglen forklarer kommunens sak. Foto: Simon Aldra
Siv Aglen er i retten som det som heter et bisittende vitne. Hun bistår advokatene med kommunens sak. Her er hun og Helge Thorsen fotografert i en pause. Foto: Simon Aldra
Siv Aglen, Helge Thorsen og Eilif Trælnes i samtale før ordføreren skal vitne. Foto: Simon Aldra
Ordfører Eilif Trælnes (Sp) og Helge Thorsen har hatt et godt samarbeid, mente de begge. Foto: Simon Aldra
I vitneboksen fortalte ordføreren blant annet om det press han mener han ble utsatt for fra politikere i samarbeidspartiet Høyre. Foto: Simon Aldra
Helge Thorsen følger med på ordførerens forklaring sammen med sin advokat Jostein Nordbø. Ordføreren stemte til slutt for både mistillit og oppsigelse. Foto: Simon Aldra
KS-advokat Solfrid Vaage Haukaas kaster kappen for å vitne i saken hun selv fører for retten. Det er ganske uvanlig, og kommunestyrert måtte vedta å frita henne for taushetsplikten for å kunne gjøre det. Foto: Simon Aldra
Haukaas inntar vitneboksen. Foto: Simon Aldra
Daværende oppvekstsjef Cathrine Theting varslet mot Helge Thorsen. Hun fortalte retten at legen hennes sa at enten måtte Thorsen slutte, eller så måtte hun slutte. Theting sluttet og har i dag samme stilling i Sømna kommune. Foto: Simon Aldra
Personalsjef Gerd-Solveig Bastesen varslet også mot Thorsen. Her forklarer hun seg på videolink og svarer på et spørsmål fra lagdommer Jussi Erik Pedersen (t.v.) om flyttingen av Rop-tjenesten. Foto: Simon Aldra
Eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre spriter vitneboksen mens KS-advokat Solfrid Vaage Haukaas henter neste vitne. Rådgiver Hilde Hansen i Hålogaland tingrett t.h. Foto: Simon Aldra
Kjartan Paulsen er fagleder skole, og var fungerende oppvekstsjef etter at Cathrine Theting ble sykemeldt. Han avsluttet sitt vitnemål med en vittighet som bragte smil og lett humring fram hos de fleste tilstedeværende, inkludert Helge Thorsen og hans advokat Jostein Nordbø. Foto: Simon Aldra
Helge Thorsen spriter vitneboksen før assisterende helse- og velferdssjef Tonje Johansen skal forklare seg. Foto: Simon Aldra
Advokat Solfrid Vaage Haukaas skynder seg ut for å hente inn et ventende vitne. Foto: Simon Aldra
Daværende hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen i Rop-tjenesten, Frode Brage Hansen, får et glass vann fra Siv Aglen. Foto: Simon Aldra

Du kan lese mer fra BAs dekning av rettssaken her: