Mari­anne Nielsen beklaget til Thorsen om utta­lelse til BA